logo pumpedu.cz

Microsoft - AI - IT vzdělávací kurzy a školení

Platforma Azure AI vám zajistí prověřené, zabezpečené a zodpovědné možnosti umělé inteligence podle vašich představ. Vytvářejte klíčová řešení, která dokáží analyzovat obrázky, pochopit řeč, vytvářet předpovědi pomocí dat a napodobovat jiné inteligentní chování člověka - to vše pomocí Azure AI.

21.10. 2024 - online - cz - materiály jsou v elektronické podobě - 9000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz představuje základní koncepty související s umělou inteligencí (AI) a službami v Microsoft Azure, které lze použít k tvorbě AI řešení.

Kurz není určen k tomu, aby studenty naučil stát se profesionálními datovými vědci nebo vývojáři softwaru, ale spíše k budování povědomí o běžných úlohách AI a schopnosti identifikovat služby Azure, které je podporují. Kurz je koncipován jako smíšená zkušenost s učením, která kombinuje školení vedené instruktorem s online materiály na platformě Microsoft Learn (https://azure.com/learn). Praktická cvičení v kurzu vycházejí z Learn Modulů, a studenty nabádají k využití obsahu referenčních materiálů Learn jako posílení toho, co se ve třídě naučí, a k prozkoumání témat hlouběji.

05.11. 2024 - online - en - materials are in electronic form - 9000 Kč + 21 % DPH

This course introduces fundamentals concepts related to artificial intelligence (AI), and the services in Microsoft Azure that can be used to create AI solutions.

The course is not designed to teach students to become professional data scientists or software developers, but rather to build awareness of common AI workloads and the ability to identify Azure services to support them. The course is designed as a blended learning experience that combines instructor-led training with online materials on the Microsoft Learn platform (https://azure.com/learn). The hands-on exercises in the course are based on Learn modules, and students are encouraged to use the content on Learn as reference materials to reinforce what they learn in the class and to explore topics in more depth.