logo pumpedu.cz

Microsoft pro uživatele - PowerPoint - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft PowerPoint je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office. Umožňuje tvorbu a úpravu prezentací, vkládání přechodů a animací a dalších objektů. PowerPoint obsahuje i nástroje pro promítání vytvořených prezentací včetně využití více monitorů.

01.08. 2024 - online - en - - 2500 Kč + 21 % DPH

In the course we will show you the tools, thanks to which you will create a presentation very quickly and your presentation will be fun.

Today&&kurz=39;s world is ruled by infographics. The bullets are no longer of interest to anyone, and the picture is worth a thousand words. 

In the course, you will learn about the most important tool of the entire PowerPoint, in which you can quickly and easily create a template in a few minutes. A slide master is a powerful tool that defines the uniform appearance of a presentation. From the color scheme to the company logo. Learn how to create or edit a level presentation. How to create a picture that is worth a thousand words.

08.08. 2024 - online - cz - - 2400 Kč + 21 % DPH

Na kurzu Vám ukážeme nástroje, díky kterým prezentaci vytvoříte velmi rychle a Vaše prezentace bude zábavná.

Na kurzu se seznámíte s nejdůležitějším nástrojem celého PowerPointu, ve kterém rychle a jednoduše vytvoříte šablonu během několika pár minut. Předloha snímků je mocný nástroj, ve kterém se definuje jednotný vzhled prezentace. Od barevného schématu až po firemní logo. Dozvíte se jak vytvořit či upravit prezentaci na úrovni. Jak vytvořit obárzek, který vydá za tisíc slov.