logo pumpedu.cz

Microsoft pro uživatele - Teams - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft Teams je firemní platforma pro textovou komunikaci, video hovory, datové úložiště pro ukládání souborů a integraci dalších aplikací do tohoto prostředí. Služba je integrována v předplatném Office 365.

20.06. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 3000 Kč + 21 % DPH

Seznamte s aplikací MS Teams, která je ideální pro videohovory a rychlou komunikaci v online světě.

Aplikace Microsoft Teams je v současné době velmi populární pro zakládání videokonferencí a pro rychlou komunikaci členů v rámci projektu. Microsoft Teams aspiruje na celkový portál Office 365 a spolupracuje s téměř všemi online službami – SharePoint, OneDrive, Outlook, Excel, Word, OneNote, Planner, atd. Microsoft Teams umožňuje rychlou a efektivní spolupráci v rámci oddělení, nebo na určitém vybraném projektu. Výjimkou není ani spolupráce externích osob mimo organizaci.

20.06. 2024 (dnů = ) - online - en - - 3000 Kč + 21 % DPH

Meet the MS Teams application, which is ideal for video calls and fast communication in the online world. 

Microsoft Teams is currently very popular for setting up video conferences and is mainly used for fast communication between members within the project. Microsoft Teams aspires to the entire Office 365 portal and works with almost all online services - SharePoint, OneDrive, Outlook, Excel, Word, OneNote, Planner, etc. Microsoft Teams enables fast and efficient collaboration within a department or on a specific project. The cooperation of external persons outside the organization is no exception.

21.11. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 3000 Kč + 21 % DPH

Seznamte s aplikací MS Teams, která je ideální pro videohovory a rychlou komunikaci v online světě.

Aplikace Microsoft Teams je v současné době velmi populární pro zakládání videokonferencí a pro rychlou komunikaci členů v rámci projektu. Microsoft Teams aspiruje na celkový portál Office 365 a spolupracuje s téměř všemi online službami – SharePoint, OneDrive, Outlook, Excel, Word, OneNote, Planner, atd. Microsoft Teams umožňuje rychlou a efektivní spolupráci v rámci oddělení, nebo na určitém vybraném projektu. Výjimkou není ani spolupráce externích osob mimo organizaci.