logo pumpedu.cz

Open source - Elasticsearch - IT vzdělávací kurzy a školení

Elasticsearch je distribuovaný, bezplatný a otevřený vyhledávací a analytický nástroj pro všechny typy dat, včetně textových, číselných, geoprostorových, strukturovaných a nestrukturovaných. Elasticsearch, známý svými jednoduchými rozhraními REST API, distribuovanou povahou, rychlostí a škálovatelností, je ústřední součástí Elastic Stack, sady bezplatných a otevřených nástrojů pro přijímání, obohacování, ukládání, analýzu a vizualizaci dat.

04.03. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 67000 Kč + 21 % DPH

You will learn about various ways to ingest and process data, how to write complex search requests and work with their responses, strategies for scaling your clusters up or down, managing indices in large clusters and multiple clusters, general cluster management and troubleshooting recommendations, and building your own custom search application that uses Elasticsearch on the back end.

This course is designed for both new Elasticsearch users and Elasticsearch professionals. It begins with the basics for getting started with the Elastic Stack, then quickly dives deep into topics ranging from optimizing search performance to building efficient clusters. 

08.04. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 67000 Kč + 21 % DPH

You will learn about various ways to ingest and process data, how to write complex search requests and work with their responses, strategies for scaling your clusters up or down, managing indices in large clusters and multiple clusters, general cluster management and troubleshooting recommendations, and building your own custom search application that uses Elasticsearch on the back end.

This course is designed for both new Elasticsearch users and Elasticsearch professionals. It begins with the basics for getting started with the Elastic Stack, then quickly dives deep into topics ranging from optimizing search performance to building efficient clusters. 

22.04. 2024 (dnů = ) - online - en - materials are in electronic form - 67000 Kč + 21 % DPH

A powerful search and analytics engine needs an equally powerful user interface for creating advanced visualizations and performing deeper analysis. This course focuses on exactly that, using Kibana to analyze data in Elastic.

Starting with the fundamentals, you will learn the core concepts of data analysis using Kibana — from simple aggregation-based charts to complex geo-based visualizations to results of machine learning jobs of complex time series data — through lectures, labs, and Q&A sessions. You will also learn how to create visualizations and interactive dashboards across a variety of data sets, as well as how to manage Kibana by handling saved objects and creating spaces.

15.07. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Každý účastník obdrží podklady v elektronické podobě v českém jazyce, takže se může k probírané látce kdykoli vrátit. - 24500 Kč + 21 % DPH

Účastníci kurzu se dozví, jak optimálně ukládat data do Elasticsearch a jak v těchto datech následně vyhledávat. Představíme si možnosti škálování Elasticsearch a probereme problematiku jeho provozu v produkčním prostředí. Účastníci se také seznámí s možností zpracování logů souvisejícími nástroji - Beats, Logstash a Kibana. 
Během kurzu si každý osvojí probíranou látku během samostatně vypracovávaných úkolů

29.07. 2024 (dnů = 2) - online - en - Each participant will receive the documents in electronic form. - 24500 Kč + 21 % DPH

This course will teach you how to develop a search engine and master big data using Elasticsearch. You will learn how to store and retrieve data in Elasticsearch, how to use it for log processing and data visualization. During the course, each topic is practiced. Before the course, participants will receive materials in electronic form, so they can get back to the topics discussed at any time.