logo pumpedu.cz

Open source - Elasticsearch - IT vzdělávací kurzy a školení

Elasticsearch je distribuovaný, bezplatný a otevřený vyhledávací a analytický nástroj pro všechny typy dat, včetně textových, číselných, geoprostorových, strukturovaných a nestrukturovaných. Elasticsearch, známý svými jednoduchými rozhraními REST API, distribuovanou povahou, rychlostí a škálovatelností, je ústřední součástí Elastic Stack, sady bezplatných a otevřených nástrojů pro přijímání, obohacování, ukládání, analýzu a vizualizaci dat.

15.07. 2024 (dnů = 2) - online - cz - Každý účastník obdrží podklady v elektronické podobě v českém jazyce, takže se může k probírané látce kdykoli vrátit. - 24500 Kč + 21 % DPH

Účastníci kurzu se dozví, jak optimálně ukládat data do Elasticsearch a jak v těchto datech následně vyhledávat. Představíme si možnosti škálování Elasticsearch a probereme problematiku jeho provozu v produkčním prostředí. Účastníci se také seznámí s možností zpracování logů souvisejícími nástroji - Beats, Logstash a Kibana. 
Během kurzu si každý osvojí probíranou látku během samostatně vypracovávaných úkolů

29.07. 2024 (dnů = 2) - online - en - Each participant will receive the documents in electronic form. - 24500 Kč + 21 % DPH

This course will teach you how to develop a search engine and master big data using Elasticsearch. You will learn how to store and retrieve data in Elasticsearch, how to use it for log processing and data visualization. During the course, each topic is practiced. Before the course, participants will receive materials in electronic form, so they can get back to the topics discussed at any time.