logo pumpedu.cz

Software Asset Management - IT vzdělávací kurzy a školení

Pumpedu nabízí semináře v oblasti Software Asset Management od A po Z. Od důležité legislativy a obecného licenčního rámce po detailní pochopení licencování jednotlivých výrobců. Semináře zahrnují seznámení s procesy softwarových auditů, které jsou klíčové jak pro interní postupy, tak i pro externí (přátelské) audity ze strany výrobců.

26.06. 2024 (dnů = 2) - online , Online - cz - - 12000 Kč + 21 % DPH

Seminář je zaměřen na základní seznámení se s právní problematikou v ICT se specializací na obor Software Asset Managementu (SAM).

Lektor představuje legislativní rámec s ohledem na dlouholetou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se zaváděním SAMu v organizacích. Seminář se kromě legislativního náhledu zaobírá postupy policie či správců majetkových práv při sporech ohledně porušení práv duševního vlastnictví a v neposlední řadě je probírána problematika náležitostí nabývacích dokladů k duševnímu vlastnictví. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

28.06. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 12000 Kč + 21 % DPH

Seminář je zaměřen na základní seznámení se s typologií licenčních programů na obecné bázi.

Lektor představuje obsahovou stránku licenčních smluv dle jednotlivých typologií licencí. Seminář učí, jak správně číst licenční ujednání, a na které aspekty si dát pozor při správném výkladu. Seminář je sestaven s ohledem na lektorovu dlouholetou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se licencováním softwaru. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

05.09. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 18000 Kč + 21 % DPH

Seminář je zaměřen na přední výrobce software a jejich licenční modely.

Lektor představuje obsahovou stránku licenčních smluv dle softwarových výrobců. Seminář učí, jak správně číst licenční ujednání, a na které aspekty si dát pozor při správném výkladu. V neposlední řadě se účastník seznámí se základními pravidly, jak identifikovat úroveň kvality podpůrných systémů pro SW audit. Seminář je sestaven s ohledem na lektorovu dlouholetou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se zaváděním a auditováním SAMu v organizacích. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

23.10. 2024 (dnů = 2) - Praha - cz - - 12000 Kč + 21 % DPH

Seminář je zaměřen na základní seznámení se s právní problematikou v ICT se specializací na obor Software Asset Managementu (SAM).

Lektor představuje legislativní rámec s ohledem na dlouholetou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se zaváděním SAMu v organizacích. Seminář se kromě legislativního náhledu zaobírá postupy policie či správců majetkových práv při sporech ohledně porušení práv duševního vlastnictví a v neposlední řadě je probírána problematika náležitostí nabývacích dokladů k duševnímu vlastnictví. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

25.10. 2024 (dnů = ) - Praha - cz - - 12000 Kč + 21 % DPH

Seminář je zaměřen na základní seznámení se s typologií licenčních programů na obecné bázi.

Lektor představuje obsahovou stránku licenčních smluv dle jednotlivých typologií licencí. Seminář učí, jak správně číst licenční ujednání, a na které aspekty si dát pozor při správném výkladu. Seminář je sestaven s ohledem na lektorovu dlouholetou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se licencováním softwaru. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

25.10. 2024 (dnů = ) - online - cz - - 12000 Kč + 21 % DPH

Seminář je zaměřen na základní seznámení se s typologií licenčních programů na obecné bázi.

Lektor představuje obsahovou stránku licenčních smluv dle jednotlivých typologií licencí. Seminář učí, jak správně číst licenční ujednání, a na které aspekty si dát pozor při správném výkladu. Seminář je sestaven s ohledem na lektorovu dlouholetou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se licencováním softwaru. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

04.11. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - - 25000 Kč + 21 % DPH

Seminář je zaměřen na seznámení se s mezinárodním standardem ISO/IEC 19770-1 obor Software Asset Managementu (SAM).

Seminář zároveň slouží k pochopení implementace a údržby ISO/IEC 19770. Může posloužit jako přípravný kurz k certifikaci ISO/IEC 19770 SAM manažer a ISO/IEC 19770 SAM auditor. Lektor představuje teoretickou i praktickou podobu zavádění ISO standardu s ohledem na svou dlouholetou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se zaváděním SAMu v organizacích. Je zde podrobně rozebrán každý proces, který je obsažen v ISO standardu a zároveň nechybí i praktické rady, jak se připravit před započetím zavádění samotného procesu certifikace na organizaci. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

Školitem semináře je Jakub Vlček, prezident ČIMIB (Český institut manažerů informační bezpečnosti) a také spoluautor ISO normy. Po absolvování školení obdržíte certifikát s jeho podpisem.
 

04.11. 2024 (dnů = 3) - Praha - cz - - 25000 Kč + 21 % DPH

Seminář je zaměřen na seznámení se s mezinárodním standardem ISO/IEC 19770-1 obor Software Asset Managementu (SAM).

Seminář zároveň slouží k pochopení implementace a údržby ISO/IEC 19770. Může posloužit jako přípravný kurz k certifikaci ISO/IEC 19770 SAM manažer a ISO/IEC 19770 SAM auditor. Lektor představuje teoretickou i praktickou podobu zavádění ISO standardu s ohledem na svou dlouholetou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se zaváděním SAMu v organizacích. Je zde podrobně rozebrán každý proces, který je obsažen v ISO standardu a zároveň nechybí i praktické rady, jak se připravit před započetím zavádění samotného procesu certifikace na organizaci. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.

Školitem semináře je Jakub Vlček, prezident ČIMIB (Český institut manažerů informační bezpečnosti) a také spoluautor ISO normy. Po absolvování školení obdržíte certifikát s jeho podpisem.
 

20.11. 2024 (dnů = 2) - online - cz - - 18000 Kč + 21 % DPH

Seminář je zaměřen na přední výrobce software a jejich licenční modely.

Lektor představuje obsahovou stránku licenčních smluv dle softwarových výrobců. Seminář učí, jak správně číst licenční ujednání, a na které aspekty si dát pozor při správném výkladu. V neposlední řadě se účastník seznámí se základními pravidly, jak identifikovat úroveň kvality podpůrných systémů pro SW audit. Seminář je sestaven s ohledem na lektorovu dlouholetou praxi v oboru a reálnými zkušenostmi se zaváděním a auditováním SAMu v organizacích. Celý seminář zohledňuje spíše praktičnost využitelnosti získaných informací oproti teoretickému výkladu.