logo Český telekomunikační úřad

15 let ČTÚ

Současný Český telekomunikační úřad byl jako národní regulátor pro oblast elektronických komunikací a poštovních služeb zřízen dnem 1. 5. 2005 - stalo se tak na základě tehdy čerstvě účinného zákona č. 127/2005 Sb. Jeho historie však sahá až do roku 1993, kdy byl úřad sekcí Ministerstva hospodářství.

Zákon č. 127/2005 Sb. úřadu přiřkl status ústředního správního úřadu pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Historie úřadu je ale mnohem delší a začala se psát již na samém počátku roku 1993. Tehdy byl Český telekomunikační úřad poprvé zřízen ještě nikoli jako samostatný úřad, ale jako 6. sekce Ministerstva hospodářství.

To platilo do konce října 1996, kdy se úřad přesunul do organizační struktury Ministerstva dopravy a spojů, kde vydržel až do poloviny roku 2000.

Po celou dobu přitom stál v čele Českého telekomunikačního úřadu, coby sekce příslušného ministerstva, jeho vrchní ředitel.

V roce 2000 došlo k další změně, když ČTÚ přestal být sekcí ministerstva a stal se samostatným úřadem.

Konkrétně k 1. 7. 2000 byl na základě zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích ČTÚ zřízen jako správní a regulační úřad ve věcech telekomunikací a poštovních služeb. V jeho čele již stál předseda, a oproti své dnešní podobě úřad neměl žádnou Radu.

Zákon o telekomunikacích platil do roku 2005, a k 1. 5. 2005 byl nahrazen zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Ten do naší legislativy, coby čerstvé členské země EU, transponoval unijní regulační rámec elektronických komunikací. Kromě pravidel pro regulaci trhu tak došlo mimo jiné i ke změně názvu tohoto trhu: z telekomunikací se staly elektronické komunikace.

Právě podle nového zákona o elektronických komunikacích (zákona č. 127/2005 Sb.) byl před 15 lety ustaven Český telekomunikační úřad ve své dnešní podobě.

Díky tomu mohl úřad se 27letou historií letos oslavit své 15. narozeniny.

Další články k tématům - legislativa - regulace - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 21. května 2020 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad