logo Český telekomunikační úřad

15 let ČTÚ

Současný Český telekomunikační úřad byl jako národní regulátor pro oblast elektronických komunikací a poštovních služeb zřízen dnem 1. 5. 2005 - stalo se tak na základě tehdy čerstvě účinného zákona č. 127/2005 Sb. Jeho historie však sahá až do roku 1993, kdy byl úřad sekcí Ministerstva hospodářství.

Zákon č. 127/2005 Sb. úřadu přiřkl status ústředního správního úřadu pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Historie úřadu je ale mnohem delší a začala se psát již na samém počátku roku 1993. Tehdy byl Český telekomunikační úřad poprvé zřízen ještě nikoli jako samostatný úřad, ale jako 6. sekce Ministerstva hospodářství.

To platilo do konce října 1996, kdy se úřad přesunul do organizační struktury Ministerstva dopravy a spojů, kde vydržel až do poloviny roku 2000.

Po celou dobu přitom stál v čele Českého telekomunikačního úřadu, coby sekce příslušného ministerstva, jeho vrchní ředitel.

V roce 2000 došlo k další změně, když ČTÚ přestal být sekcí ministerstva a stal se samostatným úřadem.

Konkrétně k 1. 7. 2000 byl na základě zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích ČTÚ zřízen jako správní a regulační úřad ve věcech telekomunikací a poštovních služeb. V jeho čele již stál předseda, a oproti své dnešní podobě úřad neměl žádnou Radu.

Zákon o telekomunikacích platil do roku 2005, a k 1. 5. 2005 byl nahrazen zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Ten do naší legislativy, coby čerstvé členské země EU, transponoval unijní regulační rámec elektronických komunikací. Kromě pravidel pro regulaci trhu tak došlo mimo jiné i ke změně názvu tohoto trhu: z telekomunikací se staly elektronické komunikace.

Právě podle nového zákona o elektronických komunikacích (zákona č. 127/2005 Sb.) byl před 15 lety ustaven Český telekomunikační úřad ve své dnešní podobě.

Díky tomu mohl úřad se 27letou historií letos oslavit své 15. narozeniny.

Další články k tématům - legislativa - regulace - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 21. května 2020 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad