logo Český telekomunikační úřad

Analýza smluvních dokumentů mobilních operátorů

ČTÚ u všech tří mobilních operátorů a dalších čtyř desítek vybraných poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prověřil, jak firmy do smluvních podmínek zapracovaly povinnosti stanovené novelou zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ v září a říjnu 2013 navázal na kontrolu obchodních podmínek všech tří mobilních operátorů provedenou ve druhé polovině roku 2012 a v průběhu roku 2013. Operátory tehdy vyzval k nápravě zjištěných nedostatků a k informování o změnách. Šestiměsíční lhůta pro provedení povinných změn uplynula 8.2. 2014.

S výsledky analýzy smluvních podmínek se seznámila Rada ČTÚ a požádala o průběžné informování o průběhu šetření nedostatků a probíhajících správních řízeních.

ČTÚ se při analýze smluvní dokumentace zaměřil zejména na to:

Podstatná pochybení u kontrolovaných subjektů ČTÚ zjistil v případě požadavku úhrad při předčasném ukončení smlouvy. Většina poskytovatelů sice vzala zákonnou limitaci výše této úhrady na vědomí, jen nemnoho z nich ale provedlo takovou úpravu smluvních podmínek, aby ji bylo možné bez výhrad označit za vyhovující.

Významná část poskytovatelů požaduje při předčasném ukončení smlouvy jednak doplacení rozdílu mezi "plnou" cenou a cenou pro účastníka zlevněnou z důvodu přijetí závazku, a k tomuto rozdílu dále pětinu měsíčních paušálů zbývajících do konce závazku.

Jeden z významných poskytovatelů pak nově uplatňuje smluvní model, kdy uzavírá pouze smlouvy formálně označené jako smlouvy na dobu neurčitou, nicméně pokud účastník odebírá služby v určitém "věrnostním období" (12 měsíců), je mu poskytována tzv. "věrnostní sleva".

Účastník sice má kdykoliv možnost smlouvu na dobu neurčitou vypovědět, avšak v případě, že tak učiní, je mu v plné výši doúčtován rozdíl mezi cenou bez poskytnuté slevy a cenou zlevněnou. Z uvedeného je zřejmé, že by tímto způsobem mohla být obcházena zákonná limitace, a uvedený postup proto bude předmětem dalšího šetření úřadu.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 2. dubna 2014 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
M-Files - Document Management System