logo Český telekomunikační úřad

Analýza smluvních dokumentů mobilních operátorů

ČTÚ u všech tří mobilních operátorů a dalších čtyř desítek vybraných poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prověřil, jak firmy do smluvních podmínek zapracovaly povinnosti stanovené novelou zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ v září a říjnu 2013 navázal na kontrolu obchodních podmínek všech tří mobilních operátorů provedenou ve druhé polovině roku 2012 a v průběhu roku 2013. Operátory tehdy vyzval k nápravě zjištěných nedostatků a k informování o změnách. Šestiměsíční lhůta pro provedení povinných změn uplynula 8.2. 2014.

S výsledky analýzy smluvních podmínek se seznámila Rada ČTÚ a požádala o průběžné informování o průběhu šetření nedostatků a probíhajících správních řízeních.

ČTÚ se při analýze smluvní dokumentace zaměřil zejména na to:

Podstatná pochybení u kontrolovaných subjektů ČTÚ zjistil v případě požadavku úhrad při předčasném ukončení smlouvy. Většina poskytovatelů sice vzala zákonnou limitaci výše této úhrady na vědomí, jen nemnoho z nich ale provedlo takovou úpravu smluvních podmínek, aby ji bylo možné bez výhrad označit za vyhovující.

Významná část poskytovatelů požaduje při předčasném ukončení smlouvy jednak doplacení rozdílu mezi "plnou" cenou a cenou pro účastníka zlevněnou z důvodu přijetí závazku, a k tomuto rozdílu dále pětinu měsíčních paušálů zbývajících do konce závazku.

Jeden z významných poskytovatelů pak nově uplatňuje smluvní model, kdy uzavírá pouze smlouvy formálně označené jako smlouvy na dobu neurčitou, nicméně pokud účastník odebírá služby v určitém "věrnostním období" (12 měsíců), je mu poskytována tzv. "věrnostní sleva".

Účastník sice má kdykoliv možnost smlouvu na dobu neurčitou vypovědět, avšak v případě, že tak učiní, je mu v plné výši doúčtován rozdíl mezi cenou bez poskytnuté slevy a cenou zlevněnou. Z uvedeného je zřejmé, že by tímto způsobem mohla být obcházena zákonná limitace, a uvedený postup proto bude předmětem dalšího šetření úřadu.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 2. dubna 2014 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
tesena fest 2018