logo Český telekomunikační úřad

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Aukce by měla proběhnout v lednu 2020 tak, aby do dubna mohly být uděleny příděly rádiových kmitočtů a vydražené kmitočtové bloky mohli operátoři začít používat pro spuštění sítí od poloviny roku, kdy kmitočty v pásmu 700 MHz uvolní televizní vysílání DVB-T.

Podmínky elektronické aukce vycházejí z dříve zveřejněných principů, které ČTÚ v rámci snahy o maximální transparentnost přípravy výběrového řízení předložil v průběhu minulého roku opakovaně k připomínkám.

Šedesátistránkový dokument je k dispozici v průběhu třiceti dnů veřejné konzultace v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Po vypořádání připomínek bude materiál projednán s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s Evropskou komisí. Vyhlášení výběrového řízení je plánováno na podzim 2019.

Pro naplnění jednoho z hlavních cílů aukce, kterým je prohloubení hospodářské soutěže na trhu elektronických komunikací, je novým operátorům vyhrazen v pásmu 700 MHz blok o velikosti 2 x 10 MHz.

V případě malého zájmu stávajících operátorů jim bude umožněno soutěžit o dalších 5 MHz. Teprve pokud by žádný z nových zájemců v prvním aukčním kole o tento vyhrazený blok zájem neprojevil, bude nabídnut všem účastníkům aukce.

Současně v pásmu 3,5 GHz ČTÚ stanoví pro nového operátora vyšší spektrální limit oproti stávajícím operátorům.

Kterýkoliv ze stávajících operátorů, který se zúčastní aukce pásma 700 MHz, na sebe převezme závazek národního roamingu. Ten bude platný 6 let a umožní případnému nováčkovi za splnění dalších podmínek nabízet své služby přes sítě svých konkurentů.

Jednou z podmínek pro národní roaming je, aby nový operátor pokryl svou sítí alespoň 20% obyvatelstva ČR.

Za účelem podpory hospodářské soutěže ČTÚ současně pro nabízená pásma potvrdil platnost závazku velkoobchodní nabídky i pro kmitočty z této aukce v pásmu 700 MHz.

Podmínky aukce dále stanoví rozvojová kritéria, která zaručují, že s kmitočty bude nakládáno efektivně.

Prioritně budou muset operátoři pokrýt obce, kde není dostupný vysokorychlostní internet a které jsou označeny jako bílá místa. Do 3 let od udělení přídělu musejí pokrýt 95% obyvatel všech těchto obcí.

V lednu 2025 pak musí být pokryto 100% úseků páteřní sítě železničních a silničních koridorů a 95% území obcí nad 50 tisíc obyvatel, a následně do 10 let musí zajistit pokrytí 99% obyvatel a 90% území každého okresu ČR.

Aukce se mohou zúčastnit pouze subjekty, které jsou na sobě vzájemně ekonomicky nezávislé. Tuto podmínku pak držitelé kmitočtových přídělů musejí plnit po celou dobu platnosti přídělu, tj. do poloviny roku 2036 u pásma 700 MHz, resp. do poloviny roku 2032 u pásma 3,5 GHz.

Minimální cena za jednotlivé aukční bloky byla stanovena na základě analýzy dosažených cen v relevantních evropských zemích.

Dohromady by tak výnos ze všech aukčních bloků neměl být nižší než 6,3 mld. korun.

Další články k tématům - analýza - aukce - DVB-T - kmitočty - operátor - roaming - soutěž - železnice

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 15. července 2019 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad