logo Český telekomunikační úřad

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Sdružení evropských regulačních orgánu BEREC podpořilo přístup ČTÚ při výpočtu velkoobchodních cen za ukončení volání v pevných sítích. Sdružení se tak neztotožnilo s připomínkami, které k návrhu ČTÚ vznesla v rámci notifikačního procesu Evropská komise.

Stanovisko BEREC mimo jiné potvrzuje, že nákladový model využitý ČTÚ při výpočtu cen za fixní terminaci - tedy cen, které si mezi sebou platí operátoři při volání do cizí sítě - je v souladu s Doporučením plně založen na sítích nové generace (NGN).

Zveřejnění stanoviska předcházel měsíční detailní přezkum metodiky a nákladového modelu expertní skupinou BEREC. Té ČTÚ poskytl na vyžádání všechny relevantní podklady nutné pro posouzení připomínek Evropské komise. Stanovisko bylo přijato hlasováním předsedů jednotlivých regulačních orgánů v EU 21. ledna 2013.

BEREC zároveň upozornil na tři části nákladového modelu, které by před vydáním finálního rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., měly být znovu prověřeny.

Jedná se o vyčíslení nákladů na velkoobchodní vyúčtování služby terminace (billing), stanovení poměru cen ve špičce a mimo špičku a ověření vlivu (ne)zahrnutí terminace mezinárodních příchozích hovorů do přírůstku (inkrementu), jehož náklady model stanovuje. Tyto okruhy bude ČTÚ v probíhajícím procesu notifikace rozhodnutí o ceně konzultovat s Evropskou komisí.

Od roku 2011 zahájila Evropská komise podle článků 7 a 7a Rámcové směrnice 19 přezkumných fází k návrhům analýz či nápravných opatření jednotlivých národních regulačních orgánů. Ve všech doposud uzavřených případech přitom BEREC buď plně, či z větší části podpořil oprávněnost připomínek Evropské komise.

Výjimku z této dosavadní praxe tvoří stanovisko BEREC k návrhu analýzy velkoobchodního broadbandového trhu č. 5, kterým BEREC v červenci 2012 podpořil přístup ČTÚ k jeho vymezení a analýze.

I přes toto podpůrné stanovisko Evropská komise nakonec využila svého práva nesouhlasit a ČTÚ návrh analýzy stáhnul.

Další články k tématům - analýza - BEREC - broadband - EK - notifikace - telefonie - terminace

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 30. ledna 2013 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad