logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

Rada ČTÚ projednala a schválila závěrečnou Zprávu o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na digitální - DVB-T. Zprávě předcházelo osm dílčích monitorovacích zpráv, které byly zpracovávány od roku 2008 každých šest měsíců.

Všechny dílčí i závěrečnou zprávu doprovázejí výstupy z dlouhodobého celostátního výzkumu zadaného ČTÚ. Ty mimo jiné postihují proměnu televizního chování obyvatel se zřetelem na nové technologie.

Závěrečná Zpráva shrnuje a uzavírá přechod na zemské digitální televizní vysílání od jeho počátku v roce 2008 do 30.6. 2012. Zpráva kromě zhodnocení jednotlivých etap určených technickým plánem přechodu a celkového vyhodnocení informuje také o realizaci vysílacích sítí pro digitální televizní vysílání a o problematice regionálního vysílání.

Vedle toho dokumentuje pokrytí jednotlivých územních oblastí digitálním televizním signálem k 30.6. 2012. Podává rovněž přehled o aktivitách ČTÚ při ověřování dostupnosti signálu jednotlivých digitálních sítí a či řešení podnětů televizních diváků.

"Přechod na zemské digitální televizní vysílání proběhl v České republice hladce, bez jakýchkoliv zásadních negativních dopadů na diváckou veřejnost a dokonce se ho podařilo o čtyři měsíce zkrátit. A to i přesto, že celý proces zpočátku komplikovaly nutné legislativní úpravy a lokální nedostatek potřebných rádiových kmitočtů zapříčiněný předstihem přechodu oproti některým sousedním zemím", konstatuje Pavel Dvořák, předseda rady ČTÚ.

Petr Dvořák současně důrazně upozorňuje: "Jeden přechod tedy úspěšně skončil, ale již nyní je třeba uvažovat o podmínkách pro další technologický rozvoj (DVB-T2). ČTÚ proto již nyní činí nezbytné kroky, aby jej mohl koordinovat s obdobným procesem v sousedních státech. Musíme být plně připraveni na Světovou radiokomunikační konferenci WRC 2015, která by měla v tomto ohledu přijmout zásadní rozhodnutí. Předpokládáme rovněž, že i nová státní politika Digitální Česko II. bude této oblasti věnovat značný prostor a jsme připraveni spolupracovat s MPO na formulaci jejich základních parametrů."

Závěrečný výzkum nechal ČTÚ zpracovat pro komplexní pohled na dokončený proces přechodu na digiální vysílání - výzkumný tým Karolína Kolesárová a Ivan Tomek, sběr dat STEM/MARK.

Z výsledků závěrečného výzkumu mimo jiné vyplývá že:

Kromě těchto informací nabízejí výsledky výzkumu i řadu dalších zajímavých údajů - počínaje časovými řadami sledování televize přes zájem o placené televizní služby a konče vybavením domácností.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 10. září 2012 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace bude pokračovat i po Novém roce

Návrh analýzy relevantního trhu č. 8 k veřejné konzultaci

Cenová kalkulačka mobilní telefonie Tarifon.cz s akreditací ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za listopad 2012

RC modely a hračky s dálkovým ovládáním mohou být provozovány jen na vyhrazených kmitočtech

EK připomínkuje návrh nových velkoobchodních cen terminačních poplatků

Broadband čtvrté generace: aukce kmitočtů stále probíhá

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za říjen 2012

Vývoj cen za volání a internet sleduje barometr ČTÚ

ČTÚ zkracuje lhůty přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory

DIMCO čelí trestnímu oznámení ČTÚ za nevyžádané placené prémiové SMS

Vývoj trhu elektronických komunikací v České republice

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za září 2012

Všichni zájemci o broadband čtvrté generace splnily podmínky pro účast v aukci

ČTÚ mění termín ověření dopadů provozu LTE sítě na příjem digitální televize

ČTÚ navrhuje další snížení terminačních poplatků

Návrh ČTÚ k realizaci přenositelnosti telefonních čísel

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za srpen 2012

Kmitočty pro broadband čtvrté generace chtějí čtyři zájemci

ČTÚ uzavírá monitoring přechodu na digitální televizní vysílání

ČTÚ ověřuje dopady provozu LTE sítě na příjem digitální televize

116000: Horká linka pro případy pohřešovaných dětí

Poplatky Skylink: další správní řízení s provozovatelem sateliní televize M77 Group

Další postup ČTÚ při analýze relevantního trhu č. 5

D-Book: aktualizace doporučení technické specifikace digitálních přijímačů a zařízení

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červenec 2012

Info ČTÚ o postupu šetření servisního poplatku za satelitní televizní služby Skylink a CSlink

BEREC podporuje přístup ČTÚ k analýze relevantního trhu č. 5

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2012

ČTÚ vyhlásil aukci volných kmitočtů

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

ČTÚ snižuje velkoobchodní ceny za ukončení volání v mobilních sítích

Servisní poplatek za satelitní televizní služby Skylink a CSlink prošetřuje ČTÚ

Vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů oznámí ČTÚ koncem června

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2012

Společný postup RRTV a ČTÚ při výkonu sdílené působnosti

Workshop ČTÚ k přípravě prováděcích předpisů k poštovním službám

Interaktivní elektronické formuláře ČTÚ zrychlí komunikaci s občany

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2012

Veřejná konzultace k využívání rádiových kmitočtů a provozování zařízení v pásmu 10 GHz

Výzva předsedy Rady ČTÚ poskytovatelům mobilních služeb ve věci ochrany spotřebitelů

Text výzvy předsedy Rady ČTÚ generálním ředitelům mobilních operátorů v ČR k úpravě VOP

Budoucnost rozvoje zemského TV vysílání ve standardu DVB-T2

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2011

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb univerzální služby za rok 2011

Používání jednacího jazyka pro jednání s ČTÚ je nezbytné

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2012

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce kmitočtů digitální dividendy

Rada ČTÚ schválila stanovení nového relevantního trhu č. 8

Stanovisko ČTÚ ke studii Informačního institutu

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad