share itpoint.cz

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

ČTÚ brzy provede analýzu smluvních podmínek a zaměří se na to, zda do nich poskytovatelé zapracovali právní úpravu obsaženou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, zejména pak ve vztahu ke smlouvám o přístupu k internetu.

Podle této právní úpravy jsou poskytovatelé služeb povinni uvádět ve svých smlouvách o přístupu k internetu alespoň údaje o tom, jaké dopady by mohla mít opatření řízení provozu, uplatňovaná ze strany poskytovatele, na kvalitu služeb, soukromí uživatelů a ochranu jejích osobních údajů.

Dále zde mají být vyjmenovány praktické dopady omezení objemu dat, rychlosti či parametrů kvality služeb na přístup k internetu, a nemělo by chybět stanovení rychlostí požadovaných nařízením (např. minimální, běžně dostupné, maximální a inzerované rychlosti stahování a vkládání) a dopady v případě velkých odchylek od inzerované rychlosti stahování nebo vkládání.

V neposlední řadě by účastnické smlouvy měly obsahovat informace o prostředcích nápravy v případě odchylky skutečného výkonu služby od sjednané rychlosti nebo jiných parametrů kvality služby.

O nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. ledna 2017 - pondělí, čteno 492x

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Další články Český telekomunikační úřad

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji apl...

Žádostí o provozní a lokalizační údaje o...

Ne všechna volání z ciziny jsou roaminge...

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti oper...

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elek...

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro...

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o ...

Výsledky měření pokrytí signálem mobilní...

Přenositelnost telefonních čísel - jak b...

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě ...

Měření kvality připojení k internetu pře...

Měření pokrytí signálem mobilních sítí ž...

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příleži...

Provozní a lokalizační údaje operátorů z...

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz bud...

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 20...

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s ...

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o ...

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro roz...

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve spo...

Mezinárodní roaming a síťová neutralita ...

Evropské harmonizované tísňové linky

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů...

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřeh...

Férové a neférové praktiky telekomunikač...

Vodafone porušil zákaz agresivních obcho...

Operátor nemůže stornovat pro něj nevýho...