logo Český telekomunikační úřad

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

ČTÚ brzy provede analýzu smluvních podmínek a zaměří se na to, zda do nich poskytovatelé zapracovali právní úpravu obsaženou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, zejména pak ve vztahu ke smlouvám o přístupu k internetu.

Podle této právní úpravy jsou poskytovatelé služeb povinni uvádět ve svých smlouvách o přístupu k internetu alespoň údaje o tom, jaké dopady by mohla mít opatření řízení provozu, uplatňovaná ze strany poskytovatele, na kvalitu služeb, soukromí uživatelů a ochranu jejích osobních údajů.

Dále zde mají být vyjmenovány praktické dopady omezení objemu dat, rychlosti či parametrů kvality služeb na přístup k internetu, a nemělo by chybět stanovení rychlostí požadovaných nařízením (např. minimální, běžně dostupné, maximální a inzerované rychlosti stahování a vkládání) a dopady v případě velkých odchylek od inzerované rychlosti stahování nebo vkládání.

V neposlední řadě by účastnické smlouvy měly obsahovat informace o prostředcích nápravy v případě odchylky skutečného výkonu služby od sjednané rychlosti nebo jiných parametrů kvality služby.

O nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. ledna 2017 - pondělí

Další články Český telekomunikační úřad

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

Mezinárodní roaming a síťová neutralita v roce 2017

Evropské harmonizované tísňové linky

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat

Férové a neférové praktiky telekomunikačních operátorů

Vodafone porušil zákaz agresivních obchodních praktik

Operátor nemůže stornovat pro něj nevýhodnou smlouvu

Mobilní broadband LTE ruší televizní signál DVB-T jen vyjímečně

Kontroly a pokuty v rámci otevřených dat ČTÚ

Pokuta 1000000 Kč pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Otevřená data ČTÚ interaktivní mapy využití rádiového spektra

Trh mobilní hlasové originace neprošel testem tří kritérií

T-DAB+ rozhlasové vysílání s podporou ČTÚ

Strategie správy rádiového spektra je schválena

Správní řízení ČTÚ zrychluje napojení IS úřadu na základní registry

Pokuta 1000000 Kč pro Vodafone za dokupování dat

I živnostník může uzavřít účastnickou smlouvu jako spotřebitel

Virtuální operátor Adagio Mobile omezil své služby

ČTÚ propojil své informační systémy se základními registry

ČTÚ testuje propojení svých informačních systémů se základními registry

ČTÚ přijímá připomínky k návrhu aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou