logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

ČTÚ vydal Měsíční monitorovací zprávu za měsíc březen 2013. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

V tématu měsíce ČTÚ informuje o aktualizované Státní politice v elektronických komunikacích, kterou vláda ČR schválila dne 20.3. 2013 pod označením "Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice".

Zpráva upozorňuje, že dne 15.3. 2013 skončila veřejná konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/XX.2013-Y - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

ČTÚ dne 28.3. 2013 zahájil veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy č. OOP/5/XX.2013-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a způsob uveřejnění informací o výsledcích poskytování univerzální služby. Připomínky je možno uplatnit do jednoho měsíce od zahájení veřejné konzultace.

ČTÚ připravil a dne 28.3. 2013 zveřejnil k připomínkám návrh harmonizovaných podmínek pro využití pásma 40,5 - 43,5 GHz v pevné radiokomunikační službě. Návrh má umožnit využití pásma pevnými vysokokapacitními směrovými mikrovlnnými spoji.

ČTÚ v březnu zpracoval návrhy analýz relevantních trhů č. 4 - velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Návrhy ČTÚ předložil 8. dubna k veřejné konzultaci.

ČTÚ rovněž připravil návrh analýzy relevantního trhu č. 3 - ukončení volání (terminace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě a věcné vymezení trhu č. 6 - velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity. Návrh analýzy a věcné vymezení ČTÚ projedná s odbornou veřejností na pracovním jednání 25.4. 2013.

ČTÚ ve zprávě také informuje, že proti rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne 8.3. 2013 o zrušení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz se žádný z účastníků aukce neodvolal. Rozhodnutí tak dne 26.3. 2013 nabylo právní moci.

Další články k tématům - analýza - broadband - telefonie - terminace

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 15. dubna 2013 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad