logo Český telekomunikační úřad

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

ČTÚ důrazně varuje před podezřelými nabídkami subjektů, kteří zjevně neplní povinnosti stanovené zákonem, a přesto na svém webu inzerují telefonní služby, aniž by bylo zřejmé, za jakých podmínek a kdo je jejich poskytovatelem.

Český telekomunikační úřad zaznamenal několik webů - wowmobil.cz, predplacenytarif.cz a jetmobil.cz (tyto weby jsou již odstaveny z provozu) inzerujících služby, u kterých je zřejmé, že neplní povinnosti stanovené zákonem.

U nabídky není zveřejněn návrh smlouvy, výslovně uvádí, že uživatel nemá zaručenu možnost ponechat si telefonní číslo v případě změny operátora a i v dalších ohledech budí dojem, že se může jednat o podvod za účelem vylákání peněz bez toho, že by bylo poskytnuto protiplnění.

Využitím těchto služeb se zákazník fakticky vzdává veškeré ochrany zaručené zákonem. Úřad proto doporučuje obezřetnost při výběru poskytovatele služeb elektronických komunikací.

Každý uživatel má možnost si ověřit ve vyhledávací databázi na webu ČTÚ, zda daný subjekt je oznámeným podnikatelem v elektronických komunikacích, a tudíž je oprávněn takové služby poskytovat.

Poskytovatel služeb je mimo jiné povinen na webu zveřejnit návrh účastnické smlouvy, který musí splňovat všechny náležitosti podle ust. § 63 zákona o elektronických komunikací.

Dále není možné, aby poskytovatel služby jakkoliv omezoval nakládání s telefonním číslem, nebo si vymínil, že toto číslo není přenositelné k jinému operátorovi.

Další články k tématům - databáze - operátor - podvod - smlouvy - telefonie - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. května 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Životnost 70 000 hod., 5 let záruka. Snižte spotřebu energie až o 68%!
kde byste chtěli platit kartou. Získejte voucher v hodnotě 100 EUR
Skvělá ochrana před Viry&Malwarem. 30-Denní zkušební verze stahuj teď!