logo Český telekomunikační úřad

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

ČTÚ společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadem pro ochranu osobních údajů se zapojil do projektu - Nejlepší regulátor, který je řešen pod vedením Americké obchodní komory.

Cílem projektu je stanovit a dlouhodobě rozvíjet měření kvality regulační činnosti na základě objektivních kritérií v souladu s představami regulátora o potřebnosti a zaměření regulační činnosti a z pohledu podnikatelů i soukromých osob na kvalitu regulační činnosti.

Jde o zcela neformální iniciativu Americké obchodní komory v ČR (AmCham). Na konci každého kalendářního roku prověří nezávislý expert pověřený úřadem, jak plnil úřad svá kritéria kvality. První startovní rok projektu bude vyhodnocen samostatně každým regulátorem, od roku 2010 bude hodnocení prováděno nezávislým expertem.

Další články k tématům - Americké - komory - obchodní - projektu - regulátora

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 3. února 2009 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad