logo Český telekomunikační úřad

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Český telekomunikační úřad pozval na seminář občany, instituce a organizace, které podaly připomínky, a dále zástupce odborné veřejnosti. Zástupci ČTÚ představili svůj přístup k k vypořádání podmínek a zdůvodnění jejich přijetí či odmítnutí.

Český telekomunikační úřad uspořádal v pátek 21.6. 2013 v rámci procesu vyhodnocení veřejné konzultace seminář k podmínkám aukce volných kmitočtů.

ČTÚ zastoupený předsedou Rady ČTÚ Jaromírem Novákem a ředitelem sekce regulace a náměstkem předsedy Rady ČTÚ Markem Ebertem, spolu se zástupci poradenské společnosti, představil v prezentacích přístup ČTÚ k vypořádání podmínek a zdůvodnění jejich přijetí či odmítnutí. Všichni zúčastnění pak měli možnost vyjádřit své názory v následné diskusi.

Úřad omezil například možnost pro jakéhokoli zájemce získat více než dva kmitočtové bloky v nejcennějším pásmu 800 MHz (digitální dividenda) a změnil podmínky týkající se rozvojových kritérií tak, aby operátoři mohli pokrývat celé území ČR najednou. Naopak ponechal vyhrazení části pásma 800 MHz výhradně pro nové hráče a závazek stávajících operátorů vpustit nového držitele kmitočtových práv do sítě 2G/3G na základě povinnosti národního roamingu.

"Rychlý rozvoj nových 4G sítí a rozvoj konkurence je důležitým krokem pro hospodářský růst České republiky. Český telekomunikační úřad učiní maximum pro to, aby díky aukci měli občané ČR i firmy možnost využívat služeb sítí čtvrté generace co nejdříve," uvedl po semináři předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

"Záměrem úřadu je v souladu s vládním usnesením podpořit konkurenci na trhu a vytvořit prostor pro čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora, zajistit efektivní rozdělení kmitočtů a co nejrychlejší pokrytí Česka signálem 4G," dodal Marek Ebert.

Další články k tématům - 3G - 4G - aukce - operátor - roaming - seminář - vláda - Jaromír Novák

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. června 2013 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad