logo Český telekomunikační úřad

Změny v tarifech mobilních operátorů

T-Mobile vydal s účinností od 1. 9. 2019 nový ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky, O2 má od 16. 9. 2019 dvě nové sady tarifů NEO a Vodafone upravil své tarify v souvislosti s akvizicí UPC.

Změny v tarifech O2 Czech Republic

Pokud se jedná o datové služby, změnila v září společnost O2 zásadním způsobem nabídku svých tarifů.

Od 16. 9. 2019 nově nabízí dvě sady tarifů:

Změny v tarifech T-Mobile

U nových neomezených tarifů je možné kombinovat hlasovou a datovou část dle výběru účastníka. Nabídka obsahuje dvě datové části při použití v ČR bez limitu spotřeby dat.

U prvního typu dojde po spotřebování 50 GB ke zpomalení rychlosti na 10 Mbit/s, zatímco u druhého se toto omezení neuplatní.

Pro použití v EU jsou v obou případech v souladu s roamingovou regulací uplatňovány datové limity, 35 resp. 40 GB. Se shodnými parametry operátor nabízí i čistě datové tarify.

Dále T-Mobile zrušil dvojí ceny u tarifů - se závazkem a bez závazku. Nahradil je tarify bez závazku a bez dotace na telefon, a s dotací na telefon podmíněnou závazkem na 24 měsíců.

Při přechodu ze starších tarifů se závazkem na nový tarif bez dotace je třeba původní závazek dodržet.

Od 1. 9. 2019 T-Mobile již nenabízí balíček StreamOn - stávajícím zákazníkům je ale balíček poskytován i nadále.

Změny v tarifech Vodafone

Vodafone vydal s účinností od 2. 9. 2019 nový ceník tarifů a služeb. Nově nabízí zákazníkům možnost kombinovat s tarify řady RED s pevným internetem a Neomezený s pevným internetem jak internet od Vodafone, tak i od UPC.

UPC pak vyjma svých stávajících služeb nově nabízí i mobilní tarify od Vodafone - změny souvisí s nedávnou akvizicí společnosti UPC.

U Neomezených tarifů zároveň zvyšuje maximální rychlosti na 10 Mbit/s.

Další články k tématům - akvizice - dotace - O2 Czech Republic - operátor - roaming - tarif - telefon - T-Mobile - UPC - Vodafone

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. září 2019 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad