logo Český telekomunikační úřad

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Český telekomunikační úřad uložil dne 8. 6. 2021 povinnost univerzální služby, která spočívá v poskytování speciálních koncových zařízení osobám se zdravotním postižením za výhodnou cenu, operátorovi O2 Czech Republic a.s., který ji poskytoval i doposud.

Díky této uložené univerzální službě mohou osoby se zdravotním postižením za velmi příznivou cenu koupě (455 Kč) či pronájmu (29,50 Kč měsíčně) získat od operátora O2 Czech Republic speciální koncová zařízení, která představujeme dále.

Osoby se zdravotním postižením mají nárok i na státní příspěvek na telekomunikační služby (lze uplatnit na pevné nebo mobilní volání), který je ovšem předmětem jiné univerzální služby, kterou v současné době poskytuje rovněž operátor O2. Státní příspěvek je ve výši 200 Kč měsíčně.

Nárok na speciální koncové zařízení mají držitelé průkazu ZTP/P, držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty a osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II, III, IV ve smyslu zákona o sociálních službách.

Nárok mají samozřejmě tyto osoby, i pokud jsou nezletilé, žádají za ně rodiče nebo zástupci nahrazující rodiče - tito pro získání speciálního zařízení nebo slevy prokáží, že jsou v pečovatelském vztahu k danému dítěti.

Jak postupovat při zájmu o speciální koncové zařízení:

Při nejasnostech navštívit kteroukoliv pobočku, volat na speciální ZTP linku 800-330-061 nebo poslat email na adresu ztp.slevy[zavinac]o2.cz.

Univerzální služba - speciální koncová zařízení

Rada ČTÚ dne 8. 6. 2021 uložila společnosti O2 Czech Republic a.s. povinnost poskytovat přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům.

Tento přístup musí být rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení (podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích).

Společnost O2 Czech Republic a.s. je povinna plnit podmínky rozhodnutí o uložení povinnosti ode dne 17. 7. 2021.

Uložení povinnosti předcházela veřejná konzultace, která byla zahájena dne 14. 4. 2021. Během konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky. K následnému rozhodnutí neměl připomínky ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a účastník řízení (společnost O2) ve stanovené lhůtě nevyužil své právo seznámit se s podklady rozhodnutí.

ČTÚ se zasazuje o změnu

Český telekomunikační úřad se již delší dobu zasazuje o změnu konceptu příspěvku na koncová zařízení a slevy na služby tak, aby servis pro osoby se zdravotním postižením více odpovídal moderní době a aby tito lidé nebyli omezeni výběrem jediného operátora.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. června 2021 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad