logo Český telekomunikační úřad

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Interaktivní mapa a seznamy vysílačů DVB-T/DVB-T2 vizualizuje teoretické pokrytí území signálem daného vysílače a multiplexu. Podklady pro mapu byly vytvořeny programem Radio mobile s využitím datových sad Českého telekomunikačního úřadu.

Nadace OSF uspořádala již 7. ročník soutěže Společně otevíráme data. Porota v ní oceňuje aplikace postavené na otevřených datech. V kategorii Data v každodenním životě zvítězila aplikace Mapa vysílačů, využívající datových sad Českého telekomunikačního úřadu.

Aplikace představuje pro laickou i odbornou veřejnost užitečný nástroj pro odhad pokrytí území signálem z definovaného vysílače. Dále aplikace vizualizuje obsazení televizních DVB-T2 kanálů jednotlivými multiplexy v různých zemích.

Lze tak porovnávat, v jakých státech jsou tyto kanály více nebo méně využívané. Web má i doplňkové funkce, například pro přepočet kanálů na konkrétní kmitočty nebo i přepočet různých fyzikálních veličin používaných pro rádiový provoz.

Mimo interaktivní mapy jsou k dispozici i seznamy vysílačů DVB-T/DVB-T2, multiplexů a vysílaných kanálů. Pokud je to známo, jsou u multiplexů nadefinovány vysílané televizní stanice a také jejich loga. U některých TV stanic je také nadefinován i odkaz a lze se tak dostat přímo na stránky TV stanice a zde sledovat živé TV vysílaní.

Vítězná aplikace v každé kategorii získala finanční odměnu ve výši 30000 Kč pro další rozvoj.

Soutěž Společně otevíráme data pomáhá zesílit tlak zvenčí na systémovou změnu v ČR. Jejím cílem je zvýšit počet občanů, občanských iniciativ, neziskových organizací a byznysu aktivně využívajících digitální stopu státu pro kontrolu řádného fungování státu a vývoj služeb pro veřejnost.

Další články k tématům - DVB-T - kmitočty - mapa - multiplex - soutěž - televize - vizualizace - vysílač

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. ledna 2020 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad