logo Český telekomunikační úřad

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ podle § 108 odst. 1 písmene b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích vydal opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/09.2009-11 - analýzu trhu č. 7.

Na základě analýzy ČTÚ konstatoval, že relevantní trh není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropských společenství v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.

Podniky s významnou tržní silou byly shledány společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a MobilKom, a.s.

Na základě výsledků provedené analýzy ČTÚ zahájí řízení o stanovení podniků s významnou tržní silou a uložení povinností v rozsahu odpovídajícím zjištěnému stavu na trhu a postavení jednotlivých podnikatelů na něm.

Opatření obecné povahy, kterým ČTÚ vydal analýzu trhu „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“, bylo dne 2. října 2009 uveřejněno v Telekomunikačním věstníku, částka 17, a nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění.

Další články k tématům - analýzu - ČTÚ - hlasového - mobilních - telefonních - tržní - volání

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 7. října 2009 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad