logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

ČTÚ zveřejňuje závěry kontroly obchodních podmínek mobilních operátorů, kterou úřad v minulých týdnech provedl a navázal tak na obdobnou kontrolní akci z druhého pololetí loňského roku. Operátoři reagují a postupně své podmínky mění.

Poté, co ČTÚ oznámil záměr zahájit se společností T-Mobile Czech Republic a.s. správní řízení kvůli nabídce takzvaných neomezených tarifů, operátor nejasná omezení z podmínek sám vypustil. Ze strany ČTÚ byly prověřovány smluvní podmínky a webová prezentace nabídky tarifů "S námi", s ohledem na nesoulad mezi deklarovaným "neomezeným" tarifem a limitem 10000 volných minut, respektive SMS zpráv. Po jejich překročení měly být hovory a SMS zprávy nad rámec tohoto tarifu zpoplatňovány.

T-Mobile po intervenci ČTÚ ještě před zahájením správního řízení tyto limity u neomezených tarifů k 1.10. 2013 zrušil.

ČTÚ v září a říjnu 2013 navázal na kontrolu obchodních podmínek všech tří mobilních operátorů provedenou ve druhém pololetí loňského roku. Operátory tehdy vyzval k  nápravě zjištěných nedostatků a k informování o změnách. Po upozornění ze strany ČTÚ zpřehlednili všichni tři mobilní operátoři během roku alespoň dílčím způsobem svou smluvní dokumentaci. Některé nedostatky ale přetrvávají.

"Zásadní výtky ze strany ČTÚ se stále týkají informování o minimální úrovni kvality poskytovaných služeb a obecné nepřehlednosti smluvních podmínek, které sestávají z velkého množství dokumentů," říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Další významné změny se očekávají v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích, která se zaměřila na některé dosud nepostižitelné nežádoucí praktiky operátorů. V  návaznosti na ni musejí operátoři upravit své obchodní podmínky v zákonem stanovené lhůtě šesti měsíců od její účinnosti, tedy do 8.2. 2014.

Zjištěné nedostatky u všech tří operátorů se týkaly neúplných informací o tom, která koncová zařízení v síti jsou či nejsou povolená a jaké technické požadavky musí splňovat. V tomto ohledu ale ze strany operátorů nedošlo k žádným či jen dílčím změnám.

"ČTÚ se na úpravy obchodních podmínek zaměří znovu začátkem roku 2014, a pokud nebudou smluvní podmínky v souladu se zákonem, zahájí správní řízení," doplňuje Jaromír Novák.

S podobným výsledkem skončila i další analýza zaměřená na ostatní menší operátory a virtuální mobilní operátory. Úřad prověřil smlouvy u celkem 4 desítek subjekt a již v průběhu tohoto šetření projevila většina poskytovatelů zájem o konzultaci ke znění svých smluvních podmínek s ČTÚ.

Operátoři také své dokumenty žádoucím způsobem upravují, nebo se k jejich úpravě zavázali v krátkém časovém období.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. listopadu 2013 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Vítězové aukce kmitočtů LTE se dohodli na rozdělení úseků rádiového spektra

Milionová pokuta UPC za klamavou obchodní praktiku

Výsledky průzkumu existence infrastruktury pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu

Telefónica čelí exekuci pro nerespektování rozhodnutí

Kmitočty pro sítě LTE v aukci vydraženy

ČTÚ podniká kroky ke změně obchodních podmínek mobilních operátorů

Aukce kmitočtů pro sítě LTE začala

ČTÚ zpřístupní data o své činnosti veřejnosti

Nedostatky ve smluvních podmínkách mobilních operátorů přetrvávají

Aktuální pokrytí sítí s programy Déčko a Art je 75,7 procent

ČTÚ vyhlašuje aukci volných kmitočtů

Uzavírání smluv s Air Telecom může být problémové

Informace k podomnímu uzavírání smluv o poskytování služeb elektronických komunikací

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za červen 2013

ČTÚ zveřejňuje vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Seminář ČTÚ k vypořádání připomínek aukce volných kmitočtů

Stanovisko ČTÚ ke zdražení cen základních služeb České pošty

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za květen 2013

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy na dobu určitou

Zpráva o plnění povinností České pošty v oblasti základních služeb

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za duben 2013

Pokuty provozovatelům Skylink, CS Link a freeSAT

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012

116123 a 116000: evropské horké linky pro linku důvěry a pohřešované děti

ČTÚ prodlužuje veřejnou konzultaci k podmínkám aukce volných kmitočtů

Nedostatky ve smlouvách mobilních operátorů stále přetrvávají

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za březen 2013

Zemské digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR

Nové podmínky aukce kmitočtů

Vítězství ČTÚ v tendru Evropské komise

Využívání počítače a internetu

Jak na ochranu před nechtěnými obchodními nabídkami po telefonu

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za únor 2013

Aukce kmitočtů na broadband čtvrté generace zastavena

Postup změny velkoobchodních cen terminačních poplatků ve fixní síti

Cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb na Uspory.cz nemá akreditaci ČTÚ

Dostupnost základních poštovních služeb je prioritou

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za leden 2013

Budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet s podporou ČTÚ a MPO

BEREC potvrzuje správnost postupu ČTÚ

Proces přenositelnosti telefonních čísel mezi operátory se zlepšuje

Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ za prosinec 2012

Priority ČTÚ v roce 2013: aukce kmitočtů, ochrana spotřebitele a poštovní služby

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad