logo Český telekomunikační úřad

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

V rámci prováděného monitoringu ČTÚ zjistil v několika případech omezující podmínky pro možnost volby koncového zařízení pro přístup k internetu. Zjištěné skutečnosti pak úřad řeší v mezích své zákonné pravomoci.

ČTÚ doporučuje uživatelům, setkají-li se s obchodní praktikou omezující jejich právo volby koncového zařízení pro přístup k internetu, která může být například spojena s tím, že SIM se službou přístupu k internetu nesmí zákazník použít v jiných zařízeních než v mobilním telefonu nebo tabletu, aby neváhali hájit svá práva a domáhali se u operátora prostřednictvím reklamace dodržení této povinnosti.

Rovněž doporučujeme, aby se uživatelé v takové situaci obrátili na ČTÚ, který by takto získané podklady mohl využít v rámci svého dalšího postupu.

Evropské nařízení o přístupu k otevřenému internetu (č. 2015/2120) mimo jiné zaručuje právo koncových uživatelů využívat koncové zařízení pro přístup k síti internet dle vlastního výběru.

Operátoři jsou povinni nakládat s veškerým provozem bez jakéhokoliv omezení, narušení nebo diskriminace, bez ohledu na to, z jakého koncového zařízení uživatelé k internetu přistupují.

Popsaná pravidla neplatí absolutně, jakékoliv omezení možnosti volby koncového zařízení ze strany poskytovatelů však musí být odůvodněno objektivně danou technologickou nutností (např. služby fixního LTE) a podrobně popsáno ve smlouvě.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. ledna 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad