logo Český telekomunikační úřad

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

V rámci prováděného monitoringu ČTÚ zjistil v několika případech omezující podmínky pro možnost volby koncového zařízení pro přístup k internetu. Zjištěné skutečnosti pak úřad řeší v mezích své zákonné pravomoci.

ČTÚ doporučuje uživatelům, setkají-li se s obchodní praktikou omezující jejich právo volby koncového zařízení pro přístup k internetu, která může být například spojena s tím, že SIM se službou přístupu k internetu nesmí zákazník použít v jiných zařízeních než v mobilním telefonu nebo tabletu, aby neváhali hájit svá práva a domáhali se u operátora prostřednictvím reklamace dodržení této povinnosti.

Rovněž doporučujeme, aby se uživatelé v takové situaci obrátili na ČTÚ, který by takto získané podklady mohl využít v rámci svého dalšího postupu.

Evropské nařízení o přístupu k otevřenému internetu (č. 2015/2120) mimo jiné zaručuje právo koncových uživatelů využívat koncové zařízení pro přístup k síti internet dle vlastního výběru.

Operátoři jsou povinni nakládat s veškerým provozem bez jakéhokoliv omezení, narušení nebo diskriminace, bez ohledu na to, z jakého koncového zařízení uživatelé k internetu přistupují.

Popsaná pravidla neplatí absolutně, jakékoliv omezení možnosti volby koncového zařízení ze strany poskytovatelů však musí být odůvodněno objektivně danou technologickou nutností (např. služby fixního LTE) a podrobně popsáno ve smlouvě.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. ledna 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad