logo Český telekomunikační úřad

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

V rámci prováděného monitoringu ČTÚ zjistil v několika případech omezující podmínky pro možnost volby koncového zařízení pro přístup k internetu. Zjištěné skutečnosti pak úřad řeší v mezích své zákonné pravomoci.

ČTÚ doporučuje uživatelům, setkají-li se s obchodní praktikou omezující jejich právo volby koncového zařízení pro přístup k internetu, která může být například spojena s tím, že SIM se službou přístupu k internetu nesmí zákazník použít v jiných zařízeních než v mobilním telefonu nebo tabletu, aby neváhali hájit svá práva a domáhali se u operátora prostřednictvím reklamace dodržení této povinnosti.

Rovněž doporučujeme, aby se uživatelé v takové situaci obrátili na ČTÚ, který by takto získané podklady mohl využít v rámci svého dalšího postupu.

Evropské nařízení o přístupu k otevřenému internetu (č. 2015/2120) mimo jiné zaručuje právo koncových uživatelů využívat koncové zařízení pro přístup k síti internet dle vlastního výběru.

Operátoři jsou povinni nakládat s veškerým provozem bez jakéhokoliv omezení, narušení nebo diskriminace, bez ohledu na to, z jakého koncového zařízení uživatelé k internetu přistupují.

Popsaná pravidla neplatí absolutně, jakékoliv omezení možnosti volby koncového zařízení ze strany poskytovatelů však musí být odůvodněno objektivně danou technologickou nutností (např. služby fixního LTE) a podrobně popsáno ve smlouvě.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. ledna 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad