logo Český telekomunikační úřad

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

V případě podpisu smlouvy na pobočce operátora přichází spotřebitel o právo možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů, které je garantováno ze zákona. Tato ochrana se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku - např. po telefonu nebo prostřednictvím internetu.

Změna tarifu či navýšení ceny stávajícího je změnou, ke které mohou poskytovatelé přistoupit za přesně stanovených podmínek. O změně musí být účastník operátorem předem informován.

V případě změny podstatných náležitostí (např. změna tarifu, nebo jeho ceny) má poskytovatel povinnost informovat účastníka sjednaným způsobem o jeho možnosti ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez sankce.

ČTÚ eviduje i stížnosti na to, že se zaměstnancem poskytovatele na pobočce byla uzavřena jiná smlouva, než jakou požadovali.

Z těchto důvodů ČTÚ opakovaně apeluje na veřejnost, aby při uzavírání smlouvy na pobočce zbytečně nespěchali, nejednali pod nátlakem a pečlivě si prostudovali dokumenty, které jsou jim předkládány k podpisu, minimálně aby si ověřili název tarifu, délku závazku, je-li sjednáván a cenu objednané služby.

Objevila se i stížnost na to, že stěžovatel vyjednával na pobočce změnu smlouvy, následně však podle došlého vyúčtování zjistil, že namísto nově změněné smlouvy s ním byla uzavřena smlouva nová a původní byla ponechána v platnosti.

V několika případech rovněž stěžovatelé poukazovali na to, že jim nebylo umožněno ve 14denní lhůtě od uzavření smlouvy na provozovně od smlouvy odstoupit.

Zákon garantuje právo spotřebitele do 14 dnů od smlouvy odstoupit pouze u smluv uzavřených na dálku (po telefonu, po internetu) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání. Pokud spotřebitelé uzavřou smlouvu na pobočce poskytovatele, ze zákona toto právo nemají.

Je však možné, aby se poskytovatel k obdobnému právu zavázal smluvně - může se jednat o systém různých garancí spokojenosti, období pro seznámení se se službou apod.

V tomto případě ale doporučujeme prostudovat smluvní podmínky poskytovatele, zda právo odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě poskytuje i pro smlouvy uzavřené v kamenné pobočce.

Další články k tématům - operátor - sankce - smlouva - tarif - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 4. září 2018 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad